• De Cacaoboom winkel van Europa
  • Verzenden binnen 7 dagen
  • Gratis verzending binnen Nederland en Belgie
  • Gekweekt in Nederland
  • Super leuk om cadeau te geven.
  • De Cacaoboom winkel van Europa
  • Verzenden binnen 7 dagen
  • Gratis verzending binnen Nederland en Belgie
  • Gekweekt in Nederland
  • Super leuk om cadeau te geven.

Disclaimer:

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.cacaobomen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Cacaobomen.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op www.cacaobomen.nl is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cacaobomen.nl is het niet toegestaan tekst, foto's of andere beeldmaterialen op deze website elders te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij cacaobomen.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op www.cacaobomen.nl staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met cacaobomen.nl te mogen claimen of te veronderstellen. cacaobomen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen deinformatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. Cacaobomen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer vanwww.cacaobomen.nl op deze pagina.